2005/Sep/24

ความเสียใจมันก็เหมือนพิษที่เข้าสู่ร่างกาย

แล้วไม่นานร่างกายก็จะสร้างantibody ขึ้นมาเอง

คนเราต้องทนเจ็บปวดอยู่สักระยะหนึ่ง แต่อีกไม่นาน

เราก็จะเข้าใจแล้วก็ผ่านมันมาได้เอง

เราก็เป็นคนหนึ่งที่พิษเข้าสู่ร่างกายน้อย antibodyจึงไม่ค่อยมี

มีที่ไหนรับฉีดวักซีนป้องกันบ้างไม๊น้อ

วันนี้นิ่มโดนพิษเข้าไปเข็มใหญ่เลยตานิ่มเพิ่งเสียไป

ความผูกพันกลายเป็นพิษเข็มใหญ่แล่นเข้าสู่หัวใจ

แต่ยังไงก็ตามนิ่มเป็นคนแข็งแกร่งอีกไม่นาน

มันก็จะผ่านพ้นไปกลายเป็น แอนตี้บอดี้ชั้นดี

Comment

Comment:

Tweet